info@ifsnederland.com

Pathologie

Pathologie

Posted By IFS

Pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Bij forensisch onderzoek wordt vaak gebruikgemaakt van de diensten van een patholoog van IFS. Dat is een arts die zich gespecialiseerd heeft op het achterhalen van de doodsoorzaak en dus analyse van afwijkingen (zoals ziektes) van het menselijk lichaam. Door de ruime ervaring die onze specialisten hebben opgedaan op verschillende afdelingen in ziekenhuizen beschikt IFS over een grondige dosis algemene medische kennis. Dit maakt verdieping in elk medisch specialisme mogelijk. 

pathologie

Waarheidsvinding is voor de medische praktijk van geen belang. Een arts moet een patiënt helpen. De kans is groot dat de behandelaar zo dicht bij de patiënt komt te staan dat hij zijn objectiviteit – een eerste vereiste voor waarheidsvinding – verliest. Bovenal mag een arts een patiënt geen kwaad doen of schade berokkenen. Ook dit is een beletsel voor de waarheidsvinding. Een medicus practicus kiest er in het algemeen niet voor aan waarheidsvinding te doen of zich te verdiepen in wat de consequenties van gedane uitspraken kunnen zijn, noch wat het kader is waarin bepaalde vragen van rechtswege worden gesteld. Het gebrek aan objectiviteit samen met een zich niet bewust zijn van het juridische kader, verhindert een medicus practicus bevindingen binnen de context van een zaak te plaatsen, anders gezegd, verder te kijken dan de medische invalshoek. Dit leidt tot tunnelvisie.

Wanneer medische problematiek in een zaak een rol speelt, doet het probleem zich voor dat er eigenlijk geen deskundigen zijn die alle expertisegebieden bestrijken. Iemand moet de medische expertise dekken, de psychologisch/psychiatrische en de juridische. Een medicus heeft in het algemeen geen inzicht in de psychologische factoren, een psycholoog niet in de medische- en een psychiater, hoewel arts, heeft zelden uitgebreide ervaring op somatisch gebied. Wat dan in de praktijk gebeurt, is dat op ieder expertisegebied iemand komt getuigen, maar niemand de samenhang tussen de bevindingen ziet. De rechter moet dan verbanden gaan leggen – de bevindingen in de context plaatsen – terwijl belangrijke informatie niet naar voren is gekomen.

Door de combinatie van verschillende opleidingen en ervaringen van onze specialisten heeft IFS WEL de mogelijkheid een brug te slaan tussen de medische praktijk en het juridische kader van de waarheidsvinding. In de rapporten die IFS oplevert als uitkomst van een onderzoek worden bovengenoemde verbanden uiteengezet in een begrijpelijke taal.