info@ifsnederland.com

Nederland eist duidelijkheid busramp Sierre: Commentaar Richard Eikelenboom

Independent Forensic Services IFS Artikelen Nederland eist duidelijkheid busramp Sierre: Commentaar Richard Eikelenboom

IFS Artikelen

Nederland eist duidelijkheid busramp Sierre: Commentaar Richard Eikelenboom

Posted By Richard Eikelenboom

De Telegraaf geeft in dit artikel aan dat de Nederlandse regering, via juridische weg, bloed van de chauffeur in handen willen krijgen. Hiermee wordt duidelijk dat de regering de rol van medicijngebruik in verkeersincidenten serieus neemt. Na deze ramp, die met het vliegtuig van German Wings en vele andere incidenten is het noodzaak dat grondig onderzoek naar de gebeurtenissen plaatsvindt waarbij de rol van medicijngebruik wordt meegewogen. Door eventuele polymorfismen op het CYP450 te onderzoeken wordt inzicht verkregen op eventuele bijwerkingen van de medicijnen. Selma Eikelenboom-Schieveld heeft een artikel geschreven: “The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide”. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt waarom onderzoek aan CYP450 nodig is. Ook aan het bloed van de chauffeur die de busramp in Sierre heeft veroorzaakt.

Tagged , , ,

Comments are closed.