info@ifsnederland.com

Jailed 28 years for a crime he didn’t commit, Moses-EL is now suing Denver Met commentaar van Richard Eikelenboom

Independent Forensic Services IFS Artikelen Jailed 28 years for a crime he didn’t commit, Moses-EL is now suing Denver Met commentaar van Richard Eikelenboom

IFS Artikelen

Jailed 28 years for a crime he didn’t commit, Moses-EL is now suing Denver Met commentaar van Richard Eikelenboom

Posted By Richard Eikelenboom

Een link naar dit artikel heb ik op onze Amerikaanse website gezet. Het gaat over een gerechtelijke dwaling waarbij politie en openbaar ministerie een zeer kwalijke rol hebben gespeeld. Hoewel we in Nederland gelukkig niet zo veel dwalingen hebben als in de VS moet wel worden opgepast voor vergelijkbaar gedrag dat kan leiden tot dwalingen. Officier van Justitie mr. van der Ven gaat op de Amerikaanse toer in de Koen Everink zaak met het aanvallen van deskundigen van IFS door ze te beschuldigen van partijdigheid en speculaties. In de VS is dit normaal maar het systeem daar is anders. De Officier van Justitie is partij en gaat vol voor vervolging helaas ook regelmatig bij onschuldige verdachten. De trukendoos die daarbij wordt geopend gaat heel ver. De tegenpartij wordt daar ook wel “the dark side” genoemd. Verder doet het Officier van Justitie er alles aan om de deskundigen van de verdediging zwart te maken. Volgens hen werken we vanuit een schuur en betreft IFS een “Mom and Pop business”. IFS beschikt echter wel over meer accreditaties dan de staats laboratoria in de VS en Nederland. Een standaard onderwerp gaat over geld dat wordt betaald aan de deskundige voor zijn werk en daarmee wordt geïmpliceerd dat de deskundige zijn rapportage aanpast aan de wensen van de cliënt. Het is voor de deskundige echter zeer gevaarlijk om rapportages aan te passen aan de wensen van de cliënt omdat dit door rechters en ander deskundigen vaak redelijk makkelijk is aan te tonen. Zo kon in de Schiedammerparkmoord eenvoudig worden aangetoond met de aanwezige DNA-profielen dat de DNA-deskundige Kloosterman DNA-resultaten had achtergehouden. De sleeptheorie van professor Eskens in de Puttense moordzaak kon ik eenvoudig weerleggen met technische bevinden die bij biologisch sporenonderzoek naar boven kwamen. Helaas waren de verdachten toen al wel veroordeeld. In de zaak van Koen Everink gaat het bijvoorbeeld om het mogelijke gebruik van een dolk. De patholoog Soerdjbalie beschrijft een voorwerp dat aan twee zijden scherp is en dat een diepe steekwond veroorzaakt in de hals die een breedte heeft van ongeveer een centimeter terwijl de gebruikte messen op de plaats delict meer dan 2cm breed zijn. Nu kun je allerlei redenen verzinnen waarom en hoe met een mes van 2 cm breed en diepe verwonding veroorzaakt van 1 cm breed, maar dat maakt het nog niet logisch en niet de beste verklaring. Zeker niet als zo’n type verwonding 3 keer voorkomt. De rechters en andere deskundigen kunnen bovenstaande redenaties zelf beoordelen als de juiste bevingen en foto’s in de rapportages transparant worden weergegeven. Dat is bij het NFI regelmatig niet het geval. Digitale foto’s, DNA-profielen en onderzoeks-formulieren worden niet standaard vrijgegeven aan de verdediging.

In Nederland heeft de officier van justitie een magistratelijke taak. Waarheidsvinding is daarbij cruciaal. Het OM in Nederland is dus, als zij het goed doen, geen partij zoals in de VS. De wijze waarop Officier van Justitie mr. van der Ven zich heeft opgesteld in de Koen Everink zaak ten opzichte van IFS is niet magistraal. Ze maakte een drama van onze emailwisseling met de verdediging die zover ik weet gewoon is vrijgegeven en alle adviezen voor nader onderzoek zijn zonder manipulatie doorgegeven aan de rechtbank. Toch vond Van der Ven het nodig om allerlei onterechte verdachtmakingen richting IFS en de verdediging te gooien. Als we nu kijken naar de relatie tussen het NFI en politie en OM dan zijn verdachtmakingen daar meer op hun plaats. Gezien de valse aantijgingen aan ons adres kan het geen kwaad om die relatie eens onder de loep te nemen. Tussen politie OM en NFI vinden zogenaamde FIT-gesprekken (forensische intake- gesprekken) plaats. Deze gesprekken zijn geheim en worden in de meeste gevallen ook door rechters niet vrijgegeven. Als we het over transparantie hebben dan valt dit daar duidelijk niet onder. Als de FIT-gesprekken, het gesprek van mij bij de directie en de discussies per telefoon in de Schiedammerparkmoord aan de verdediging waren verstrekt dan had de dwaling zeer waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Als we in Nederland op de Amerikaanse toer gaan laten we het dan ook goed doen en alles vrijgeven zoals dat in de VS, UK en veel andere landen verplicht is. Iedere notitie zelf een kladje dient aan de verdediging te worden verstrekt. Net zoals alle DNA-profielen (ook van iedere persoon die ooit verdacht is geweest in de zaak) en alle foto’s.

Wordt vervolgd….

Tagged , , , , , ,

One thought on “Jailed 28 years for a crime he didn’t commit, Moses-EL is now suing Denver Met commentaar van Richard Eikelenboom

  1. Als je daarnaast de boeken leest van de rechtspsychologen Willem Wagenaar, Peter van Koppen, Hans Crombag, en anderen, zo je gaan denken dat recht doen door een strafrechtproces bijna op toeval berust.
    Steeds meer de Holywood-invloed in ons rechtssysteem werkt verwoestend. Je krijgt dan ook te maken met ‘Justice will be done, until you run out of money!’

Comments are closed.