info@ifsnederland.com

IFS HEEFT ANTWOORD OP GROTE PROBLEMEN BIJ NFI: ‘GEEF FORENSISCH BUDGET AAN POLITIE EN JUSTITIE’

Independent Forensic Services Posts IFS HEEFT ANTWOORD OP GROTE PROBLEMEN BIJ NFI: ‘GEEF FORENSISCH BUDGET AAN POLITIE EN JUSTITIE’

Posts

IFS HEEFT ANTWOORD OP GROTE PROBLEMEN BIJ NFI: ‘GEEF FORENSISCH BUDGET AAN POLITIE EN JUSTITIE’

Posted By Richard Eikelenboom

HULSHORST, 30 april 2018 – De tientallen miljoenen aan overheidsgeld die jaarlijks naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan, dienen voortaan direct ter beschikking te worden gesteld aan politie en justitie. Dat vinden wij, Independent Forensic Services (IFS), naar aanleiding van berichten over de aanhoudende capaciteitsproblemen bij het NFI.

De oplossingen voor de knelpunten bij het NFI die tot heden zijn aangedragen, blijken niet te werken. Het is daarom tijd een andere koers te kiezen en de tientallen miljoenen die elk jaar richting het NFI gaan, rechtstreeks ter beschikking te stellen aan het OM en de politie. Deze partijen kunnen vervolgens zelf bepalen met welk laboratorium zij in zee willen gaan.

Tekenend voor de huidige situatie is dat IFS na de ramp met MH17 niet meer is ingeschakeld om het NFI bijstand te verlenen. IFS pleit ervoor de monopoliepositie van het NFI af te schaffen, zodat ook andere forensische onderzoeksbureaus in staat worden gesteld om forensisch onderzoek te verrichten.

Met het invoeren van marktwerking zullen de kosten van forensisch onderzoek naar beneden gaan en neemt de kwaliteit van de onderzoeken toe. De monopoliepositie van het NFI is niet meer van deze tijd. Intern zijn en blijven er bij het NFI grote problemen die de taakuitoefening niet ten goede komen. Het opheffen van de monopoliepositie van het NFI ten gunste van het uitbreiden van het DNA-onderzoek, is slechts een kleine prijs die moet worden betaald.

Uiteindelijk zal deze stap ook leiden tot meer en beter sporenonderzoek. Het OM wordt dan niet gefrustreerd in de strafrechtelijke vervolging van verdachten door een gebrek aan technisch bewijs en de overheid hoeft niet herhaaldelijk met financiële noodoplossingen te komen. Het opengooien van de forensische markt biedt gunstige en definitieve oplossingen.

Het NFI blijkt telkenmale niet in staat te voldoen aan de vraag naar forensisch onderzoek. In plaats van de beschikbare capaciteit aan hoogwaardig DNA-onderzoek in Nederland te benutten, stelt minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid voor minder DNA-onderzoek te verrichten. Minder sporen onderzoeken, betekent concreet dat minder misdrijven worden opgelost en dat daders onbestraft blijven rondlopen. Dat komt de veiligheid in Nederland bepaald niet ten goede en is voor slachtoffers en nabestaanden onverteerbaar.

Comments are closed.