info@ifsnederland.com

DNA onderzoek

DNA onderzoek

Posted By IFS

DNA (Deoxiribo Nucleic Acid) is aanwezig in vrijwel alle cellen waaruit de mens is opgebouwd. Het DNA ligt bij de mens in de vorm van verschillende strengen opgesloten in de kern van de cel. Deze strengen DNA worden chromosomen genoemd. De chromosomen komen in paren voor, de ene helft wordt overgeërfd van de moeder, de andere helft van de vader. In totaal heeft de mens 23 chromosomenparen die kunnen worden onderverdeeld in 22 autosomale chromosomen en één paar geslachtschromosomen. De geslachtschromosomen bij de man worden weergegeven als XY en die van de vrouw als XX.

dna

Op de chromosomen zijn hypervariabele gebieden aanwezig; daar bevinden zich grote aantallen zich herhalende stukjes DNA die Short Tandem Repeats (STR’s) worden genoemd. Op bepaalde locaties, die locus of in het meervoud loci worden genoemd, bestaan tussen personen onderling verschillen in het aantal en daarmee in de lengte van deze repeterende stukjes DNA.

De variatie in verschijningsvormen van de aantallen repeterende stukjes worden DNA-kenmerken of allelen genoemd. Deze DNA-kenmerken vormen de basis van de forensische DNA-profilering.

Door de variatie in DNA-kenmerken op de verschillende loci kan er onderscheid worden gemaakt tussen personen onderling. De verschillende DNA-kenmerken, die in het onderzoek zichtbaar zijn als pieken, kunnen worden weergegeven met een cijfer. De reeks getallen verkregen bij het DNA-onderzoek aan verschillende monsters kunnen met elkaar worden vergeleken.
 
De methoden van DNA-onderzoek

DNA-isolatie: Wanneer van stukken van overtuiging bemonsteringen zijn genomen voor een DNA-onderzoek, is het doel om hieruit zo zuiver mogelijk DNA te verkrijgen. Bij de isolatie van DNA wordt daarom getracht zoveel mogelijk vervuilingen en celmateriaal dat niet gerelateerd is aan het DNA-onderzoek te verwijderen. Hierdoor blijft uiteindelijk een heldere vloeistof over met daarin het te onderzoeken DNA. Deze vloeistof wordt het DNA-isolaat genoemd.

PCR: Bij het onderzoek is gebruikt gemaakt van een methode waarbij, aansluitend op de DNA-isolatie, de te bepalen DNA-fragmenten worden vermeerderd. Dit gebeurt middels de polymerase chain reaction (PCR). Hierbij worden met behulp van het enzym DNA-polymerase de DNA-fragmenten stapsgewijs vermeerderd. In het algemeen wordt gebruik gemaakt van 28 van deze vermeerderingsstappen om een groot aantal kopieën van de DNA-fragmenten te verkrijgen. Uiteindelijk wordt bij deze stap het zogenaamde PCR-product verkregen.

DNA-analyse: De lengte van de vermeerderde DNA-fragmenten wordt bepaald door middel van capillaire electroforese. Tijdens de vermeerderingstappen zijn aan de DNA-fragmenten verschillende kleurenlabels bevestigd. De lengte van de DNA-fragmenten kan vervolgens nauwkeurig worden bepaald door de PCR-producten in een elektrisch veld te scheiden waarna detectie met een CCD-camera kan plaatsvinden.

IFS beschikt niet meer over een DNA laboratorium