info@ifsnederland.com

Criminalistische interpretatie

Independent Forensic Services Criminalistische interpretatie

Criminalistische interpretatie

Posted By IFS

Het aantreffen van biologische (contact)sporen van een persoon op de plaats delict zegt in beginsel nog niets over zijn of haar betrokkenheid bij een delict. In elke zaak zal moeten worden bepaald of het gevonden spoor al dan niet ‘delictgerelateerd’ is.

lab2

De deskundigen van het IFS kunnen, indien zij over informatie inzake de context van een zaak beschikken, aan de hand van de technische bevindingen uitspraken doen over de kans dat een bepaalde handeling of gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Onder die omstandigheden kan de deskundige in de rapportage van “source level” – van wie is het DNA afkomstig -, naar een niveau hoger gaan – “activity level” – op welke wijze is het DNA op de locatie terechtgekomen.

Uiteindelijk is het aan de rechter, na kennis te hebben genomen van het volledige dossier, om de uiteindelijke waarde van het bewijs op het “offence level”, de verdachte is wel of niet schuldig aan het gepleegde misdrijf, te bepalen.