info@ifsnederland.com

Concurrentie Forensisch Instituut bevordert rechtsgang: Professor A. Heertje

Independent Forensic Services IFS Artikelen Concurrentie Forensisch Instituut bevordert rechtsgang: Professor A. Heertje
Concurrentie Forensisch Instituut bevordert rechtsgang: Professor A. Heertje

IFS Artikelen

Concurrentie Forensisch Instituut bevordert rechtsgang: Professor A. Heertje

Posted By IFS

Muur
Soms valt er een muur om, die volgens velen niet omvallen kon. Het gebeurde in november 1989 met de Berlijnse Muur en nu gebeurt het met het Nederlands Forensisch Instituut.

Monopolie
Jarenlang heeft het NFI een wettelijk monopolie op het terrein van de waarheidsvinding omtrent misdaden, zoals moord en terreurdaden. Het medisch onderzoek na misdrijven, zoals het opsporen van dna-profielen, pathalogisch-anatomische analyse en het vaststellen van het tijdstip van overlijden, wordt op verzoek van politie en openbaar ministerie alleen uitgevoerd door het NFI.

Fouten
Het NFI aangestuurd door het Ministerie van Justitie is herhaaldelijk negatief in de publiciteit gekomen, doordat onschuldige mensen op basis van rapporten van het NFI jarenlang in de gevangenis terecht kwamen, terwijl omgekeerd misdadigers vrij rondlopen door fouten van het NFI. De monopoliepositie brengt met zich dat het NFI fouten niet of nauwelijks erkent.

Expertise
Ernst Hirsch Ballin, de Minister van Justitie, heeft besloten, geld vrij te maken voor in de markt optredende concurrenten van het NFI, die soms over meer geavanceerde expertise beschikken.

Concurrent
Zo maakt De Volkskrant van 29 oktober melding van het bedrijf van Richard en Selma Eikelenboom, Independent Forensic Services (IFS) dat sporenonderzoek doet voor advocaten, politie en justitie.

Marktsector
Richard Eikelenboom is een internationaal erkende specialist, die uit complexe sporen, dna-profielen weet te halen. Politie en OM kunnen voortaan bij IFS en andere marktpartijen aankloppen voor gespecialiseerd forensisch onderzoek, nu een deel van het budget van NFI wordt overgeheveld naar opdrachten aan de marktsector.

Waarheidsbevinding
Hirsch Ballin, die door zijn opleiding goed op de hoogte is van economische analyse van recht en mededinging, introduceert verantwoorde marktbewerking, waardoor de waarheidsvinding bij misdrijven beter wordt gewaarborgd en de kans op strafrechtelijke dwalingen kleiner wordt.

Arnold Heertje

Written by IFS

Comments are closed.