info@ifsnederland.com

Bloedspoorpatroon analyse

Independent Forensic Services Bloedspoorpatroon analyse

Bloedspoorpatroon analyse

Posted By IFS

Een bloedspoorpatroononderzoek is erop gericht hypothesen te toetsen die een deel van de toedracht van een mogelijk strafbaar feit kunnen verklaren. Dit vindt plaats aan de hand van informatie verkregen uit onderzoek aan de locatie, de vorm en de omvang van bloedsporen.
bpa
Basisprincipes van het bloedspoorpatroononderzoek

  • Bloed gedraagt zich volgens de wetten van de natuurkunde. Indien in vloeibare fase en in beweging kunnen de eigenschappen van bloed worden beschreven volgens de wetten van de natuurwetenschappen, meer in het bijzonder die van de ballistiek (de wetenschap van projectielen in beweging);
  • De snelheid waarmee het bloed bij aanvang beweegt, is direct gerelateerd aan de grootte van een bloedspat. Op een kleinere druppel is meer kracht uitgeoefend;
  • Aan de hand van de vorm van de bloedspat die ontstaat wanneer de druppel een oppervlak raakt, kan men de richting bepalen waarin de bloeddruppel zich bewoog. Een bloedspat wijst in de richting waarin het bloed zich voortbewoog;
  • Bloedspoorpatronen zijn voorspelbaar en reproduceerbaar.

Bloedvlekken
De term bloedvlek wordt gebruikt indien niet vastgesteld kan worden welk mechanisme het bloedspoorpatroon heeft veroorzaakt.

Bloedspatten
Bloedspatten zijn afkomstig van bloed waarop kracht is uitgeoefend. Bloedspatpatronen kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

  • Bloeddruppels afkomstig van een slagaderlijke bloeding;
  • Weggeslingerde bloeddruppels bijvoorbeeld vanaf een zwaaiend voorwerp;
  • Druppels van een impact in vloeibaar bloed bijvoorbeeld door slaan. Wanneer de kracht van een impact in een bloedbron toeneemt, ontstaan kleinere bloedspatten;
  • Satellietspatten: druppeltjes bloed verspreid rond een druppel of een poel van bloed;
  • Druppels die ontstaan doordat bloed uit de luchtwegen wordt geperst als gevolg van hoesten en/of ademen.

Bloedspatten die worden veroorzaakt door een impact in vloeibaar bloed
Wanneer een kracht wordt uitgeoefend op een bron van vloeibaar bloed, ontstaat in de buurt van deze gebeurtenis een impactpatroon.

De ontstane bloeddruppels verplaatsen zich door de lucht als een bolletje. Indien een druppel bloed onder een hoek op een oppervlak terecht komt dan ontstaat een ellips.

  • Bloedvlekjes op mes close-up