0341 - 45 15 20 info@ifsnederland.com

3D plaats delict reconstructie

Independent Forensic Services 3D plaats delict reconstructie

3D plaats delict reconstructie

Posted By IFS

3D Forensics – Forensische analyse en forensische 3D reconstrunctie is een groeiende discipline in de forensische wereld en omvat het gebruik van laser scanners en fotogrammetrie om misdaden en ongevallen in 3d te visualiseren. Alle relevante informatie die hieruit voortvloeit kan worden geanalyseerd en de plaats delict kan worden gemodelleerd zoals het was tijdens het begaan van het misdrijf. Verdachten, slachtoffers en bewijsmateriaal kunnen worden teruggeplaatst in de staat waarin ze destijds verkeerden en op basis van verschillende mogelijke scenario’s kunnen de fysieke karakteristieken op consistensie worden geverifieerd.

3d

In de rapportages gebruikt IFS waar nodig plaatjes van gesimuleerde scenario’s. Deze dienen ter ondersteuning van het rapport, omdat een enkel plaatje vaak meer zegt dan een half A-4 tje tekst. Vaak worden verschillende theorieën getest op haalbaarheid en daarbij kan een simulatie van bijvoorbeeld een plaats delict of een bepaalde houding van een verdachte t.o.v. het slachtoffer in 3D nieuwe inzichten verschaffen.

Tevens werkt IFS nauw samen met andere 3D experts die ook lid zijn van de IAFSM.  Samen maken we dan deel uit van een onderzoeksteam en ondersteunen we politie en/of advocaten om de reconstructie van een zaak van de grond af op te bouwen.

IFS kan hulp bieden in het onderzoeken van:

  • Reconstructie van schietincidenten
  • Nabouwen van een plaats delict
  • Auto ongevallen
  • Bloedspoorpatroon analyse
  • Vaststellen van type verwondingen
  • Bewijsmateriaal afkomstig van een afdruk

Voor plaats delict reconstructies maakt IFS sinds het einde van 2017 gebruik van een nieuwe techniek genaamd ‘motion capture’. Deze techniek afkomstig van Xsens wordt o.a. ook gebruikt voor videogames en animaties. Met deze techniek is IFS in staat om zeer nauwkeurig een gebeurtenis na te spelen en vervolgens te projecteren in een virtueel nagebouwd plaats delict. Door het daadwerkelijk reconstrueren en naspelen van mogelijke scenarios kunnen niet alleen diverse hypothesen worden getoetst, maar ook direct getoond worden in bijvoorbeeld een rechtszaal, zoals in de zaak Koen Everink is gebeurd.

  • Schootsbaan door lichaam

In het geval van een schietincident worden de schootsbanen door het lichaam bepaald, waarbij een slachtoffer als het ware digitaal wordt uitgekleed om de interne schade inzichtelijk te maken en de in -en uitschot verwondingen op te lijnen met de positie van de schutter of beschadigingen op het plaats delict.


Door middel van Virtual Reality kan men daadwerkelijk plaats nemen, rondkijken en zelfs rondlopen in een virtueel plaats delict waar alles is zoals het was tijdens het incident. Zo ontstaat een natuurgetrouw dynamisch geheel waar iedereen live via een scherm in kan meekijken.


Onderstaande animatie is een voorbeeld van een eindproduct van een gevecht waarbij een vrouwelijk slachtoffer met een hamer werd geslagen.


Er kunnen niet alles schietincidenten worden nagespeeld; een reconstructie van een moord waarbij een mes is gebruikt kan nieuwe inzichten verschaffen over de plaats waar bloed verwacht kan worden wat uit slagaderlijke bloedingen spuit.


3D point cloud scans gemaakt met elk merk en type 3D scanner kunnen worden gebruikt om reconstructies in uit te voeren. Je kan met een virtual reality bril daadwerkelijk plaatsnemen in een point cloud en daarin vrij bewegen en bijvoorbeeld een schietincident naspelen om de positie van de schutter te achterhalen op basis van de verwondingen van een slachtoffer.


Alle techniek is in eigen beheer van IFS en kan eventueel ook worden gehuurd voor een losse opname of worden gebruikt tijdens een demonstratie, cursus of lezing.